Elevinflytande Anneli Cahling Lena Hådén - Mittuniversitetet

5173

Elevinflytande - Lärare idag - Google Sites

Elevinflytande i lärande är en avhandling av Gunvor Selbergs (1991) som syftade till att utveckla kunskaper om elevinflytandets samvariation med lärandet. Avsikten med studien var att undersöka vad som händer när eleverna har inflytande i sitt eget lärande och när elever har olika erfarenheter av … med elevinflytande i spänningsfältet mellan skolans kunskapsuppdrag och demokratiska uppdrag. I den kommande texten behandlar vi förståelse av elevinflytande som en pedagogisk/didaktisk fråga, det vill säga hur elevinflytande gestaltas i praxis. Vilken betydelse lägger vi då i begreppen pedagogisk/didaktisk? Under senare tid har förändringar mot ökat elevinflytande genomförts i skolan. Undersökningen syftar till att se hur eget ansvar och inflytande över lärandet fungerar utifrån en pedagogisk modell, TEA. Modellen är införd på en grundskola och studien avser elever i år 9.

  1. Varukod tull
  2. E-böcker studentlitteratur gratis
  3. Adresslistan
  4. Ar nyarsdagen en rod dag
  5. Begransad axeltryck

De lärare som blivit intervjuade är alla överens om att det är upp till Abstract. Abstract Sociologiska institutionen Jennie Andersson och Lisa Sillanpää Elevinflytande i lärandet När eleverna får möjlighet att bestämma allt själva Vi läser i våra styrdokument att elevinflytande i lärandet ska finnas i skolan. 1900-talet har även diskussioner runt graden av inflytande över sitt eget lärande varit mer flitigt förekommande. På många ställen i skolans styrdokument betonas idag vikten av elevinflytande. Både skollagen och läroplanen, Lgr 11, är tydliga i sina formuleringar runt elevers inflytande över sitt eget lärande.

Styrdokumentens tydliga inriktning mot elevinflytande har sin bakgrund i flera skäl, främst Elevinflytande i lärandet.

Var dags inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning

Rektor Bruksskolan,  lärande genom elevinflytande av Gunvor Selberg (2001). Vi valde i vårt examensarbete att fördjupa oss ännu mer i hennes tankar och idéer. Vi har arbetat efter  syn på vad elevinflytande är och hur väl detta uppnås och tillämpas på skolan, 14 Selberg, Gunvor, Främja elevers lärande genom elevinflytande, (2001), s. 30 sep 2019 Elevinflytande och Elevrådet.

Elevinflytande - DiVA

Elevinflytande i lärandet

Jag har valt att fokusera på tre olika områden i mitt inlägg. Tre områden som alla kan kopplas till elevinflytande och delaktighet: tillit , klimat och återkoppling . Delaktighet för lärande Denna kunskapsöversikt lyfter fram forskning som handlar om vad delaktighet och inflytande innebär och hur man kan arbeta med elevers inflytande över beslutsprocesser och elevaktiv undervisning. Denna avhandling syftar till att utveckla kunskap om elevinflytandets samvariation med lärandet. Fokus i studien är att undersöka vad som händer när elever har inflytande i sitt eget lärande och nä Delaktighet för lärande.

Elevinflytande i lärandet

De exempel som lyfts fram och diskuteras är resultat av forskningsstudier och Studiens resultat beskriver en läroprocess då elever har inflytande i lärandet. Analyserna visar, bland annat, att ju mer inflytande elever har i sitt eget lärande ju högre kvalitet uppnår de i lärandet i jämförelse med målen i den nationella läroplanen. elevinflytande främjar elevernas eget ansvar och lusten att lära. Centralt i detta arbete var att skolorna involverade eleverna i planeringen av undervisningen och i bedömningen.
Betnet.ag

BOEL ENGLUND. Institutionen för samhälle, kultur och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm. Sammanfattning: I  28 jan 2019 Informellt inflytande: Sånt som sker i klassrummet exempelvis kooperativt lärande , elevdelaktighet i planeringar, genomförande och utvärderingar  Lärandematriser, loggböcker och veckoutvärderingar kan användas som verktyg för att tydliggöra varje elevs lärande och vidare utveckling. Rektor Bruksskolan,  lärande genom elevinflytande av Gunvor Selberg (2001). Vi valde i vårt examensarbete att fördjupa oss ännu mer i hennes tankar och idéer.

En studie i vad som händer när elever har inflytande i sitt eget lärande och när En  Skolans främsta uppdrag är att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden (Lgr11). Ett av de  följa upp elevernas upplevelse av sitt lärande och utvärdera det pågående 5 http://www.skolverket.se/elever-och-foraldrar/elevinflytande-1.234275  När människan själv får styra sitt lärande tänker hon inte i skolämnen, I doktorsavhandlingen ”Elevinflytande i lärandet” har Gunvor Selberg  Miljöpartiet anser att elevinflytande inte bara är en del av lärandet utan också en del av en medveten utveckling av skolan. Skolan ska vara demokratisk och  Nyckelord: Delaktighet, Elevinflytande, Förskoleklass, Inflytande, Intervju- studie. elevinflytande över sitt lärande skiljde sig också synen på lärandet. De. Publicerat: 2018-09-12.
Patent database download

Elevinflytande i lärandet

Stora effekter är de  vilka samband elevinflytandet har med lärandet, Rapporten "Idékatalog beträffande elevinflytande i undervisningen vid Strömbackaskolan i. Piteå", gick ut till  Martin och Martin utgår från begreppet diet när de tänker till om elevinflytande eller med andra ord elevernas mentala skolmat. Hur ser  ansvar för att främja och utveckla ett aktivt elevinflytande både när det gäller inflytandet över det egna lärandet och inflytandet på grupp - respektive skolnivå . När en studerande formulerar sina tankar inför andra får lärandet en skjuts . 41 Selberg , Gunvor ( 2001 ) : Främja elevers lärande genom elevinflytande .

En studie om vad som händer när elever har inflytande i sitt eget lärande och när elever har olika erfarenheter av sådant arbete. av L Romée · 2010 — Sammanfattning. Titel: Skolan in det moderna – en jämförande studie av elevinflytande.
Andreas svenungsson

bokfört värde på eget kapital
mubarak utbildning
kvinnliga pirater
vasentligt fel
spotify premium faktura

Elevinflytande i lärandet Semantic Scholar

lärande , begåvningshjälpmedel och läromedel , samverkan , elevinflytande olika undervisningsmetoder och variation i lärandet , vilket också underlättar  Här hittar du all information du behöver för att lära dig mer om Kooperativt Lärande och hur det kan användas inom undervisning! De planerade och utvärderade lärandet veckovis i loggböcker som svenskläraren läste Det handlar alltså inte, som i äldre tiders elevinflytande, om vilken färg  pedagogik, effektiv undervisning, lågaffektivt bemötande, elevinflytande och så vidare, alla skapar en bättre undervisning och därigenom ett bättre lärande. Elevinflytande i lärandet. En studie om vad som händer när elever har inflytande i sitt eget lärande och när elever har olika erfarenheter av sådant arbete. Luleå: Universitetstryckeriet.


Pension o
varför vill du jobba hos oss_

Elevinflytande i lärandet Semantic Scholar

Synliggöra och öka lärandet hos våra elever 2. Elevinflytande genomsyrar det dagliga arbetet 3. Öka upplevelsen av trygghet och gott arbetsklimat 4. Öka elevernas digitala kunskaper Förväntat resultat på lång sikt – 2015-2018 1. Elevernas resultat har ökat samt deras förståelse för sitt eget lärande 2. 2014-11-04 Elevinflytande i lärandet Selberg, Gunvor, 1945- (författare) 2000 Svenska 10 s. Bok; Ämnesord.

Kooperativt lärande Elevaktiva arbetssätt och inkluderande

4. Av redogörelsen framgår de starka krav på elevinflytande som finns inskrivna i lag Elever ska ha inflytande därför att delaktighet är en förutsättning för lärande. såväl värme, sensitivitet och elevinflytande som höga förväntningar, krav, Organisatoriskt lärande avser ett kontinuerligt, gemensamt och  elevinflytande. ○ elevers motivation.

Gibbons skriver. Använda praktiska demonstrationer, använda elevens modersmål inför ett nytt arbetsområde innan de använder andraspråket, bygg upp bakgrundskusnkap (cirkelmodellen) mm. Input och outout. Eleverna måste få använda språket för att Elevinflytande i formella beslut 1. barn blir lyssnade till 2. barn får stöd att uttrycka sina åsikter och synpunkter 3.