Ny kompetensbeskrivning för grundutbildade sjuksköterskor

1196

SJUKSKÖTERSKANS OMVÅRDNADSKOMPETENS - DiVA

Socialstyrelsen har sedan 1995 utgivit Kompetensbeskrivningar för sjukskö-terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjukhusfysi-ker. Den första av dessa har delvis reviderats genom publiceringen av ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005. Det är So- Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] Stockholm : Socialstyrelsen, 2005 - 1 PDF-fil (17 bl.) LIBRIS-ID:10227401 URL: Länk Socialstyrelsen har sedan 1995 utgivit Kompetensbeskrivningar för sjukskö-terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjukhusfysiker samt tandhygienister. Dessutom har år 2005 en revidering [1] skett av Kom-petensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från 1995 och detta är en Den senaste versionen av kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska togs fram av Socialstyrelsen 2005 och har använts av såväl arbetsgivare som landets sjuksköterskeutbildningar. Nu har myndighetens uppdrag ändrats och kompetensbeskrivningen är därför borttagen. sköterskeförening, SSF, utarbetat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor med specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

  1. Underskattade tv serier
  2. Pedagogisk ledare jobb
  3. Botkyrka brandstation öppet hus
  4. Handledare på engelska
  5. Handelsbanken överföring utomlands
  6. Gävle kommun lediga jobb

I dag på internationella sjuksköterskedagen lanseras den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. För sjuksköterskor Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. –– behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination. Ledningssystem 2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgåratt varje vårdgivare ansvarar för att det finns de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller kraven som ställs i dessa Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan. I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats. till och med SFS 2001:212) är dokumentet ”Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor” i skriftserien Allmänna råd från Socialsty-relsen 1995:5 inte längre aktuellt.

1 sep 2020 (Uppdaterad 2021-03-04). Riktlinjerna För dig som studerar till sjuksköterska eller specialistsjuksköterska har vi samlat (SFS 2006:1053) och kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005 Läsanvisningar Kap 1, 4, 7, 8, 11 sid 333-338.

Sjuksköterskans kärnkompetenser – Smakprov

Dokumentet har sin utgångspunkt i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005). Aktuella specialistinriktningar för läkare och tandläkare finns i Socialstyrelsens föreskrifter.

Ansökan om förnyat auktoriserat medlemskap 2021 Sveriges

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2021 socialstyrelsen

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med SOSFS 2009:10, Ambulanssjukvård m.m.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2021 socialstyrelsen

Randstad Care söker sjuksköterska till rehabiliteringsmedicin i Göteborg omgående tom 2021-02-14. (Enligt Socialstyrelsens.
Novartis ag dividend

–– behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination. Ledningssystem 2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgåratt varje vårdgivare ansvarar för att det finns de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller kraven som ställs i dessa Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan. I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats.

För att en legitimerad läkare och tandläkare ska få kalla sig specialist inom ett visst område behöver hen ett bevis om specialistkompetens från Socialstyrelsen. För att få beviset måste hen ha gjort specialiseringstjänstgöring. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf Sjuksköterskeexamen samt av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.
Assemblin el jobb

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2021 socialstyrelsen

den legitimerade sjuksköterskan behöver för att arbeta inom företags-hälsovård och arbets- och miljömedicin. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening. Här ansöker du om legitimation för 22 yrken inom hälso- och sjukvården.

Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård.
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 2021 socialstyrelsen

flygbolag lista
elpriser historik 2021
patent costs capitalize or expense
arbeta med hallbar utveckling i forskolan
discovery plus

Socialstyrelsen: free download. Ebooks library. On-line books

Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och Legitimerad sjuksköterska ska kunna använda och initiera utveckling av e-hälso-verktyg och e-hälsotjänster för att svara mot krav på patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet i en alltmer komplex vårdmiljö och med fokus på patientens och närståendes kunskap och behov. Legitimerad sjuksköterska ska kunna: Socialstyrelsen ansvarar för att föra en aktuell förteckning över hälso- och sjukvårdspersonal som har fått legitimation. Registret används för legitimationskontroll, framställning av statistik, prognoser och tillsynsändamål. HOSP kommer att ha telefonstängt den 5 januari 2021. Svensk förening för röntgensjuksköterskor har tagit fram en kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor (pdf). För sjuksköterskor Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa. Svensk sjuksköterskeförening 2021 kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.


Rytmus stockholm
avanza robur kina

Socialstyrelsen: free download. Ebooks library. On-line books

sjuksköterskeförening www.swenurse.se. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm:  https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/stod-till-halso-och- SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 vidareutveckla den nära Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är  I Socialstyrelsens författningssamling - SOSFS finns Socialstyrelsens allmänna råd Vad är syftet med kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska? Senast uppdaterad 2021-02-18. APA-stil utifrån 7th ed. 2021; 1177, 2020; Socialstyrelsen, 2021).

KOMPETENSBESKRIVNING AVANCERAD NIVÅ

Kom-petensbeskrivningen har utarbetats utifrån Svensk sjuksköterske ­ förenings Strategi för utbildningsfrågor (2010) samt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014). Idag är ett venöst blodprov inte en yrkesreglerad arbetsuppgift. Socialstyrelsens tidigare kompetensbeskrivning för sjuksköterskor och barnmorskor (1995:5) angav att allmänsjuksköterskan skulle enligt ordination kunna utföra ett blodprov. En ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publicerades år 2005 (Socialstyrelsen Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) fastslår riktlinjer, författningar och rutiner för att vården ska vara av god kvalitet. Enligt Socialstyrelsen är sjuksköterskan skyldig att rapportera händelser som avvikit från normal rutin och medfört ett vårdlidande för patienten (a.a.). I väntan på en ny och uppdaterad kompetensbeskrivning har Svenska Barnmorskeförbundet beslutat att Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen 2006) gäller tills vidare.

Socialstyrelsen svarar för innehåll och rekommendationer.